JM Bedrijfsadvies

 

HomeOver mijDienstenContact

 
 
Diensten

Business Case
JM Bedrijfsadvies kan op een snelle manier uw bedrijf in kaart brengen waarbij de focus ligt op uw probleemstelling (vb te hoge voorraad, negatieve cash flow of nieuw automatiseringspakket). De mens krijgt hierin speciale aandacht omdat hij de sleutel is binnen elke organisatie. Het eind resultaat is een grondige analyse van uw bedrijf, inclusief een veranderadvies en de ROI: de business Case.
 
Besturingsmodel
JM Bedrijfsadvies kan voor een klant een besturingsmodel bouwen. Dit betekent dat van een organisatie de doelen, processen, mensen, regels en systemen worden beschreven. Maar ook de geldstromen, data-stromen, kennisstromen, productstromen en communicatiestromen.
U ziet direct welke impact een verandering heeft.
Maar u ziet ook waar de hiaten zitten en waar verandering nodig is.
Kortom: het stelt u in staat om uw bedrijf in alle facetten te besturen.
 
Proces Modellering
Processen worden vaak uitgevoerd aan de hand van de aanwezige kennis en ervaring zonder dat ze beschreven staan. Dit is een risico  voor de organisatie.
JM Bedrijfsadvies kan voor u de processen analyseren, optimaliseren  en beschrijven, zodat de continu´teit en kwaliteit gewaarborgd blijft.
 
Project Management
Gaat u een project starten binnen uw organisatie, dan kan JM Bedrijfsadvies u ondersteunen en/of het projectmanagement van u overnemen. JM Bedrijfsadvies co÷rdineert de implementatie volgens de Prince2 methode en begeleidt het veranderingstraject.